Najnowocześniejsze systemy obrazowania badań i zabiegów

O nowych możliwościach płynących z zastosowania najnowocześniejszych systemów obrazowania badań i zabiegów rozmawiamy z:

  • dr hab. Marią Anną Staniszewską, profesor nadzwyczajną, kierownikiem Zakładu Medycznych Technik Obrazowania na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

oraz ekspertami z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, gdzie od niedawna funkcjonuje jedna z najnowocześniejszych w Polsce sal zabiegowych:

  • med. Jerzym Wróblem, Kierownikiem Zakładu Diagnostyki
  • med. Adamem Ryszczykiem, Specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
  • med. Witoldem Tomalskim, Specjalistą w dziedzinie radiodiagnostyki

Nowoczesne systemy obrazowania odgrywają coraz większą rolę we współczesnej medycynie. W WSzS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju zainstalowany został dwupłaszczyznowy system angiograficzny AlluraClarity. Nowy sprzęt pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów poprzez zmniejszenie dawki promieniowania rentgenowskiego i ilości podanego środka kontrastowego oraz możliwość trójwymiarowego obrazowanie struktur naczyniowych w czasie rzeczywistym.

Techniki neuroradiologiczne są w ciągłym etapie udoskonalenia i innowacji. Nowoczesne techniki obrazowania pozwalają operatorom na uzyskanie wysokiej jakości obrazów struktur naczyniowych rzędu kilku milimetrów, co jest niezwykle ważne, żeby przeprowadzić procedury endowaskularne z należytą starannością i precyzją. Tylko to zapewnia właściwie przeprowadzony zabieg. (…) Allura Clarity znacząco poprawia bezpieczeństwo i komfort w codziennej praktyce klinicznej. Łatwa obsługa aparatu, ergonomia pracy, bezpieczeństwo i systemy redukcji dawki promieniowania sprawiają, że praca w nowej pracowni zabiegowej jest przyjemnością dla personelu. – mówi lek. med. Adam Ryszczyk, specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w WSzS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

Istotną kwestią obrazowania jest dawka promieniowania. Jakie znaczenie ma wysokość dawki dla pacjenta?

Dla fizyka medycznego termin „dawka” ma wiele znaczeń. W powszechnym rozumieniu mamy na myśli ilość promieniowania, która wnika do ciała pacjenta. I tu zaczyna się problem, ponieważ jest to zawsze nadmiarowa porcja energii, która oddziałuje na nieprzerwanie pracujący organizm i jest w stanie zaburzyć przebieg procesów metabolicznych. Dlatego staramy się ograniczać do racjonalnego minimum ilość tego wnikającego do organizmu promieniowania, czyli redukować poziom dawek. Szczególne znaczenie ma to dla dzieci (młodych organizmów), które są bardziej niż dorośli, podatne na uszkodzenia spowodowane działaniem promieniowania jonizującego – jak się ocenia 2-3 razy tłumaczy dr hab. Maria Anna Staniszewska, profesor nadzwyczajna, kierownik Zakładu Medycznych Technik Obrazowania na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jak obecność systemu Allura wpływa na Państwa pracę i na bezpieczeństwo pacjenta?

W trakcie zabiegu podejmujemy kluczowe decyzje co do jego przebiegu – czy możemy posunąć się cewnikiem dalej, czy musimy zakończyć działania w miejscu, w którym się znajdujemy. Obecny system gwarantuje nam doskonały obraz tego co robimy, dzięki czemu możemy czuć się pewniej, a pacjent bezpieczniej mówi lek. med. Jerzy Wróbel, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w WSzS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju

W maju tego roku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju odbędą się warsztaty z udziałem wybitnego eksperta zagranicznego – prof. Laurenta Spelle z Francji.

Bardzo się cieszymy się, że prof. Spelle zgodził się przyjechać do nas, do Jastrzębia-Zdroju. Mamy w planie jeden dzień zabiegowy. Wykonamy procedury neuroradiologii interwencyjnej u trzech pacjentów z tętniakami mózgowymi. Prof. Spelle zaprezentuje swój sposób i technikę leczenia takich tętniaków. Wiemy, że prof. Spelle pracuje na systemie biplane Philipsa od długiego czasu, przez co liczymy na to, że pokaże nam od strony praktycznej wykorzystanie nowych funkcji aparatu. – komentuje lek. med. Witold Tomalski, specjalista w dziedzinie radiodiagnostyki w WSzS nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju