MEDYCYNA PERSONALIZOWANA – CZY MA SZANSĘ NA ROZWÓJ W POLSCE?

Od polityk zdrowotnych w Europie do europejskiej polityki zdrowotnej – prof. Helmut Brand, współprzewodniczy Europejskiej Koalicji ds. Medycyny Personalizowanej zagości na Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Medycyna personalizowana to strategia oparta na indywidualnym podejściu do pacjenta. Kładzie nacisk na precyzyjny wybór grup pacjentów w celu zapewnienia im optymalnie dopasowanego leczenia o wyższej skuteczności. Wprowadzenie tego modelu napotyka szereg barier.

Prof. Helmut Brand, współprzewodniczy Europejskiej Koalicji ds. Medycyny Personalizowanej (The European Alliance for Personalized Medicine), jeden z kluczowych ekspertów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego uważa, że Europa potrzebuje nowych ram prawnych oraz nowego modelu ekonomicznego, które pozwolą nie tylko na opracowanie nowego leku, ale sprawią, że ten lek będzie dostępny dla pacjentów, którzy go potrzebują, w każdym miejscu w Europie.

Jego zdaniem, najważniejszym zadaniem dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w najbliższych latach powinno być wspieranie stworzenia takiego klimatu prawnego, który umożliwiłby w efekcie przystępność nowych leków. Potrzebna jest integracja europejska w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej, czyli zmiana perspektywy „od polityk zdrowotnych w Europie do europejskiej polityki zdrowotnej”. To wymaga dostosowywania systemów opieki zdrowotnej do wyzwań stawianych przez rozwój i finansowanie nowych technologii medycznych.

Według prof. Branda droga, która prowadzi do zdrowszej Europy, zdecydowanie wiedzie przez medycynę personalizowaną. W tej innowacyjnej metodzie podejścia do pacjentów używa się informacji genetycznej do określenia, czy dany lek będzie skuteczny dla danego pacjenta. Pomaga ona lekarzowi w podjęciu właściwej decyzji o zastosowaniu optymalnego leczenia. Medycyna personalizowana ma także ogromne znaczenie dla rozwoju profilaktyki. Jednak pomimo wielkiego skoku w nauce w ostatnich latach, droga do medycyny personalizowanej jest jeszcze daleka. Wyzwania, przed którymi stoją pacjenci, systemy ochrony zdrowia i przemysł farmaceutyczny dotyczą problemów generowanych przez różne standardy opieki zdrowotnej w różnych krajach, różnej struktury cen i dostępności świadczeń. Profesor Brand twierdzi, że konieczne są radykalne rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej jako całości, ponieważ żaden kraj europejski nie jest w stanie sprostać zadaniu samodzielnie, zwłaszcza przy założeniu wierności takim wartościom europejskim jak sprawiedliwość i solidarność. W Europie, z jej 500 milionami mieszkańców, nie można już dłużej opierać się na modelu „jednego rozwiązania dla wszystkich” (one-size-fits-all). Oczywiście nowe leki celowane wymagają drogich badań i opracowań, ale aktualny system zachęt i refundacji wymaga dość drastycznej przebudowy.

Europejska Koalicja ds. Medycyny Personalizowanej (The European Alliance for Personalized Medicine)

Założona w 2012 r., EAPM zrzesza czołowych europejskich ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, organizacje i instytucje opieki zdrowotnej, a także rzeczników praw pacjenta. Jej celem jest podniesienie jakości leczenia pacjentów, przede wszystkim dzięki dostępowi do medycyny personalizowanej. EAPM wzywa Komisję Europejską, Parlament Europejski i kraje członkowskie UE do modyfikacji systemów ochrony zdrowia, stwarzających korzystne warunki dla szerszego zastosowania medycyny personalizowanej. Europejska Koalicja ds. Medycyny Personalizowanej prowadzi kampanię STEPs (Specialised Treatment for Europe’s Patients), której celem jest włączenie medycyny personalizowanej do unijnej polityki zdrowotnej na najbliższe 20 lat.

Cele na lata 2015-2019 to:

 • 1: Zapewnienie otoczenia prawnego, które pozwoli na wczesny dostęp do nowych i skutecznych leków personalizowanych.
 • 2: Zwiększenie zakresu badań nad medycyną personalizowaną, w uznaniu jej wartości.
  • 3: Edukacja i szkolenie pracowników opieki zdrowotnej.
  • 4: Wspieranie nowych koncepcji refundacji i ocen HTA, koniecznych dla dostępu do medycyny personalizowanej.
 • 5: Podnoszenie wiedzy i rozumienia roli medycyny personalizowanej.

PROF. HELMUT BRAND W POLSCE – ZAPROSZENIE

Prof. Helmut Brand jest głównym organizatorem i gospodarzem panelu „Medycyna personalizowana w systemie opieki zdrowotnej”, który odbędzie się w środę 9 września br. w godz. 15.50-16.55, podczas Forum Ekonomicznym w Krynicy. Wraz z ekspertami z zakresu ochrony zdrowia, naukowcami, lekarzami i przedstawicielami decydentów, omówi wyzwania, jakie stawia przed nowoczesnymi systemami opieki zdrowotnej rozwój medycyny personalizowanej. Paneliści podejmą także próbę identyfikacji najbardziej naglących potrzeb i koniecznych reform, tworzących przyjazne środowisko dla szerszego zastosowania tego modelu leczenia.

 

Wybrana bibliografia:

 1. Brand H., Opinion – the votes are in. What next for EU health ?, eureporter.co, June 4, 2014.
 2. Brand H., Rosenkötter N., Clemens T., Michelsen K., Austerity policies in Europe – bad for health.BMJ. 2013 Jun 13; ss. 346:3716.
 3. Knies S, Lombardi G, Commers M., Dauben HP., Evers S, Michelsen K., Oortwijn W., Opara C., Brand H., Supporting decision making in cross-border regions: a health technology assessment tool for hospitals., Int J Technol Assess Health Care. 2013 Jan;29(1):ss. 71-8.
 4. Rechel B., Brand H., McKee M., Financing Public Health in Europe., Gesundheitswesen. 2013 May;75(5):ss.28-33.
 5. Schröder-Bäck P., Clemens T., Michelsen K., Schulte in den Bäumen T., Sørensen K.,

Borrett G, Brand H., Public health ethical perspectives on the values of the European Commission’s White Paper „Together for Health”., Cent Eur J Public Health. 2012 Jun;20(2):ss. 95-100.

 1. Sørensen K, Van den Broucke S., Fullam J., Doyle G., Pelikan J., Slonska Z., Brand H,; (HLS-EU) Consortium European Health Literacy Survey, Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models., BMC Public Health. 2012 Jan 25;
 2. Brand H., From 'public health in Europe’ to 'European public health’., Eur J Public Health. 2010 Apr;20(2):ss. 127-8.
 3. Brand A., Brand H., Schulte in den Bäumen T., The impact of genetics and genomics on public health., Eur J Hum Genet. 2008 Jan;16(1):ss.5-13.