Psycholog Brzeg Oława

Oferuję pomoc młodzieży i osobom dorosłym. Zapraszam również na warsztaty i szkolenia dokształcające z zakresu psychologii i rozwoju umiejętności osobistych, zawodowych.

Psycholog Brzeg Oława

Akademia Skutecznego Działania Poza Schematem mgr Renaty Kosteckiej to miejsce gdzie cała rodzina i poszczególni jej członkowie otrzymują profesjonalne wsparcie psychologiczne i rozwojowe. Czasami trzeba wyjść poza własne pułapki myślenia, poza schemat, spojrzeć na problem inaczej niż robiliśmy do tej pory, by osiagnąć to, czego pragniemy. Prowadzę indywidualne konsultacje psychologiczne, które pomogą ci odkryć twoje możliwości oraz świadomie wykorzystać je do realizacji twoich zamierzonych celów. Od kilkunastu lat pracuję i wspieram w rozwoju osobistym oraz zawodowym w zakresie diagnozy psychologicznej, coachingu, terapii krótkoterminowej.

Pracuję w obszarze:

  • Zmian życiowych, samotności
  • Stresu i radzenia sobie z nim, wypalenia zawodowego, problemów emocjonalnych
  • W sytuacji straty, żałoby
  • Obniżonego nastroju, poczucia własnej wartości
  • Trudności w relacjach
  • Kreatywności, rozwoju potencjału, umiejętności społecznych.

Spotkania służą inspiracji, motywowaniu, radosnemu odkrywaniu siebie. Najważniejszą relacją w życiu każdego człowieka jest relacja ze sobą, gdyż wpływa ona na sposób postrzegania siebie i otaczającego świata, na wszystkie inne relacje. Zbuduj silną i dobrą relację z samym sobą, niech to w jaki sposób traktujesz siebie, jak do siebie mówisz swoim wewnętrznym głosem, da ci szansę samorealizacji w obszarach, które są dla ciebie ważne.

Oferta:

Diagnoza i konsultacje psychologiczne – spotkania mają na celu rozpoznanie przyczyn dośwadczanych trudności oraz doborze odpowiedniej fory pomocy. Koszt wizyty 80zł/h.

Indywidualny Program rozwojwy (coaching) – program obejmuje 10 spotkań (3 miesiące), które zmierzają do rozwiązania trudności oraz podniesienia efektywnosci osobistej i zawodowej. Koszt miesięczny wynosi 220 zł.

Treningi i warsztaty psychologiczne – dla tych, którzy chcą pracować w grupie i w ten sposób uczyć się i poznawać dany temat.

Treningi i warsztaty psychologiczne prowadzone są w formie zamkniętej – na zamówienie dla określonej grupy osób (np. rad pedagogicznych) lub ogólnodostępne dla osób zainteresowanych daną tematyką.

Zapraszam

Renata Kostecka psycholog, coach

tel. 601 170 162
psycholog.kostecka@gmail.com