Trawienie a wyciąg ziołowy KE

Proces trawienia u człowieka

Przewód pokarmowy człowieka odpowiedzialny za układ trawienia stanowi wielką przestrzeń życiową dla bakterii i innych mikroorganizmów.  Tworzą one ekosystemy pozostające względem siebie w skomplikowanej interakcji. Istnieją dwie duże grupy bakterii odpowiedzialnych za utrzymanie równowagi w obrębie jelit – jedną z nich tworzą bakterie tlenowe, pobierające tlen z powietrza drugą zaś beztlenowe, na które tlen działa w sposób niekorzystny.

Owe skupiska bakteryjne odznaczają się ciągłą aktywnością życiową, na bieżąco zużywając i produkując niezbędne substancje. Ich zadaniem jest rozpuszczanie i asymilacja przyjmowanego przez nas pokarmu. Oprócz tego dostarczają śluzówce jelit niezbędnych substancji odżywczych, pełniąc ważne życiowo zadania w obrębie układu immunologicznego.

Istnieje wiele przyczyn, które mogą doprowadzić do zaburzeń równowagi w obrębie flory jelit (zaburzeń trawienia). Oprócz niezbalansowanego sposobu odżywiania się, skażonej środkami chemicznymi żywności oraz zanieczyszczonej wody należą do nich także takie czynniki jak stres czy też brak ruchu. Skutkiem jest osłabienie przemiany materii, które może powodować zachwianie równowagi w obrębie soków trawiennych, co z kolei pociąga za sobą dalsze zaburzenia naszych nawyków żywieniowych. Wszystko to wpływa na pogorszenie pracy jelit, skutkujące gorszym trawieniem lub jego zaburzeniami.

W obrębie jelit pokarm ulega rozkładowi, w trakcie którego jego część wchłania się przez ścianki jelit do krwi oraz naczyń limfatycznych i zostaje przetransportowana do różnych komórek. Jeśli w obrębie jelita dochodzi do namnożenia się substancji toksycznych zostają one wchłonięte przez układ krążenia. Dzięki swojej aktywności organizm ludzki uwalnia się od niepożądanych substancji, tworzących wówczas swego rodzaju błonę na śluzówce jelit, działającą jak i uniemożliwiającą przenikanie obcych bakterii do organizmu. W ten sposób, dzięki uregulowanej pracy jelit zdrowie nasze pozostaje w ścisłej interakcji z ich funkcjonowaniem.

Słowo KE pochodzi od pierwszych liter niemieckich wyrazów: K – jak zioła (Kräuter) i E –  jak ekstrakt (Extrakt) i wywodzi się z głównego składnika wszystkich naszych

produktów KE, a mianowicie różnych ziół pochodzenia biologicznego, które zostały użyte do produkcji preparatów KE.

 Podczas wieloletnich badań udało nam się połączyć składniki oraz florę epifityczną ziół, tzw. ektoflorę  w ekstrakcie pierwotnym i nadać im trwałą i przede wszystkim stabilną formę. Mówiąc prościej: bierzemy z natury coś cennego, stabilizujemy to, robimy z tego więcej, ponownie stabilizujemy, badamy i oddajemy z powrotem naturze.

W ten sposób powstaje rodzaj ekstraktu pierwotnego, który może zostać teraz włączony w wielu obszarów naturalnego obiegu. Celem tego jest przywrócenie naturalnego i przede wszystkim zdrowego środowiska, które natura przewidziała dla danego obszaru.

Zadaniem produktów KE nie jest niszczenie, wytępienie lub eliminacja, lecz przywrócenie naturalnego środowiska w najróżniejszych obszarach ich zastosowania.

wyciąg ziołowy KE do nabycia w naszym sklepie www.ekomiksa.pl