Przyłącz się do segregowania odpadów

Segreguj odpady!

W nowym systemie tzw. suchą frakcję odpadów komunalnych, jak:

papier, tektura, gazety, czasopisma, książki itd., opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe np. po sokach czy mleku itp. zbieramy selektywnie i w przypadku zabudowy jednorodzinnej gromadzimy w odpowiednio opisanych żółtych workach, dostarczanych przez operatora;
lub w przypadku pozostałych rodzajów zabudowy gromadzimy w pojemnikach żółtych i zielonych typu IGLOO, zakupionych lub wynajętych u Zarządcy Systemu. W pojemnikach żółtych gromadzimy papier, tekturę, gazety, czasopisma, książki itd., opakowania z tworzyw sztucznych, folie opakowaniowe, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe po napojach (np. sokach, mleku) itp. natomiast opakowania ze szkła gromadzimy w pojemniku zielonym.

Dodatkowo jest możliwość korzystania z „dzwonowego” systemu segregacji odpadów, który jest uzupełnieniem segregacji „u źródła”.

  • Używane ubrania zanoś do przeznaczonych na nie metalowych pojemników lub do innych punktów prowadzących ich zbiórkę!
  • Przeterminowane lekarstwa wrzucaj do specjalnych pojemników w aptekach!
  • Zużyte baterie i akumulatory zbieraj i zanoś do wybranych miejsc zbiórki, zawieź do punktów gromadzenia odpadów lub przynieś na organizowane przez Miasto: Krakowski Festiwal Recyklingu lub Dni Ziemi!

Zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów w placówkach oświatowych, handlowych i innych zainteresowanych instytucjach organizuje Organizacja Odzysku Reba S.A. Podstawienie pojemnika na zużyte baterie i akumulatory oraz jego opróżnianie odbywa się bezpłatnie. Aby dołączyć do zbiórki, należy skontaktować się z Organizacją Odzysku Reba S.A pod numerem telefonu 022/ 550 61 08. Wynajem kontenerów, wywóz odpadów w Krakowie.

  • Odpady wielkogabarytowe, np. meble, sprzęt AGD i RTV oddaj w ramach systemu odbioru odpadów lub zawieź do Lamusowni przy ul. Nowohuckiej 1 D lub do Punktu Gromadzenia Odpadów Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40.
  • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oddawaj w punktach handlowych przy okazji zakupu nowego, skorzystaj z odbioru w ramach systemu odbioru odpadów lub zawieź do punktów gromadzenia odpadów!

Zgodnie z art. 42. 1. Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495) sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.