Oczyszczalnie hybrydowe

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna jest alternatywą dla tradycyjnego szamba betonowego Olsztyn w przypadku, kiedy nie można włączyć domu do sieci kanalizacyjnej. BIO-HYBRYDA działa tak samo jak duże oczyszczalnie miejskie, ale na tysiąckrotnie mniejszą skalę – oczyszcza ścieki na miejscu, a czystą wodę oddaje od razu do środowiska. Oczyszczalnia pozwala dosłownie zapomnieć o ściekach – zapewnia Użytkownikom komfort identyczny jak kanalizacja miejska. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z systemem hybrydowym jest obecnie uznawana za jedną z najbardziej skutecznych technologii oczyszczania ścieków, a przy tym mało wrażliwych na niekorzystne warunki pracy. Systemy takie są dużo bardziej odporne na przeciążenia hydrauliczne, zmienne ilości dopływających ścieków i mogą przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń niż system klasyczny (z osadem czynnym), ze względu na możliwość zgromadzenia większej ilości biomasy w dwóch postaciach. Oczyszczalnie hybrydowe są również odporne na okresowe braki prądu, na przeciążenia, wahania temperatury i chwilowy brak dopływu ścieków.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to minimum obsługi, dlatego na co dzień po prostu zapomina się o ściekach. Można poczuć komfort jakby korzystało się z kanalizacji, do czego większość inwestorów budujących na przedmieściach jest przyzwyczajonych po latach mieszkania w budownictwie wielorodzinnym.

Nie będziesz miał szamba, więc nie będziesz ciągle kontrolować poziomu ścieków w zbiorniku i, w razie przepełnienia, zamawiać wozu asenizacyjnego do ich wypompowania. Wizyta szambowozu trwa zazwyczaj około 30 min. przez co łącznie z dojazdem może zabrać Ci nawet godzinę. Pompowanie szamba co 2-3 tygodnie spowoduje, że w towarzystwie szambiarki spędza się nawet 24 godziny w roku – dzięki oczyszczalni będziesz miał ten czas dla siebie.

Oczyszczalnia biologiczna jest lepsza dla środowiska niż najszczelniejsze szambo. Ścieki szamba po jego zapełnieniu są pompowane i zawożone ciężarówką do miejskiej oczyszczalni. Jeśli zainstalujesz BIO-HYRBYDĘ, to ścieki oczyścisz do takich samych parametrów u siebie i nie przyczynisz się do produkowania smogu przez ciężarówkę, która wozi ścieki z szamb do zbiorczej oczyszczalni.

 1. Bezpieczne dla środowiska – skuteczność oczyszczania sięga 97%,
 2. Zgodne z europejskimi normami (certyfikat PN-EN 12566-3:2005+A2:2013), dlatego na ich instalację można pozyskać dofinansowanie ze środków UE.
 3. Nasze oczyszczalnie biologiczne spełniają wszystkie wymogi Ministra Środowiska dot. jakości ścieków po oczyszczeniu,
 4. Posiadają 10-letnią gwarancję producenta na zbiornik i podzespoły elektryczne,
 5. Po oczyszczeniu ścieki można rozsączać lub wylewać bezpośrednio do rowu/rzeki,
 6. Oczyszczalnie BIO-HYBRYDA są na co dzień bezobsługowe – wymagają oczyszczania z osadów tylko raz w roku,
 7. Nie ma konieczności stosowania preparatów wspomagających proces oczyszczania,
  – Oczyszczalnię dostarczamy jako zestaw gotowy do montażu – montując samodzielnie nie tracisz gwarancji,
 8. BIO-HYBRYDA to najlepszy wybór w skali: skuteczność/łatwość obsługi/gwarancja/cena.

BIO-HYBRYDA to biologiczna oczyszczalnia ścieków nowej generacji zaprojektowana do skutecznego (całkowitego) oczyszczania ścieków domowych. Jej zbiornik podzielono na 5 komór – osadnik wstępny, komorę separacji, bioreaktor z napowietrzaniem, stożkową komorę klarowania i osadnik wtórny.
Praca oczyszczalni BIO-HYBRYDA opiera się o wysokowydajną technologię hybrydową – połączenie fluidalnego (zatopionego) złoża biologicznego z osadem czynnym. Takie połączenie gwarantuje osiąganie wysokiej skuteczności oczyszczania nawet przy typowym dla domków jednorodzinnych, nierównomiernym zrzucie ścieków.
Ścieki z domu grawitacyjnie spływają do osadnika wstępnego, w którym są oczyszczane z zawiesin. W tej komorze substancje stałe (cięższe od wody) opadają na dno, a tłuszcze wypływają na powierzchnię tworząc tzw. kożuch powierzchniowy. Zarówno osady denne jak i kożuch pozostają w osadniku wstępnym aż do momentu ich usunięcia (około 12 mies) – dzięki działaniu komory separacji, nie mogą przedostać się do dalszej części oczyszczalni.

Podczyszczone ścieki przepływają przez komorę separacji do reaktora biologicznego, gdzie zachodzą reakcje tlenowe prowadzące do rozkładu rozpuszczonych zanieczyszczeń.
Do komory bioreaktora przez dyfuzor rurowy wtłaczane jest sprężone powietrze. Zadaniem dyfuzora jest formowanie drobnych pęcherzyków powietrza, których rozmiar przyspiesza rozpuszczanie tlenu w toni ścieków. Dzięki zagwarantowaniu wysokiego stężenia tlenu, na zanurzonych kształtkach złoża biologicznego rośnie tzw. błona biologiczna – śluzowata otoczka składająca się z bakterii tlenowych, które oczyszczają ścieki odżywiając się zanieczyszczeniami.

Ostatnim etapem oczyszczania jest klarowanie. Ścieki przepływają przez komorę klarowania, której zadaniem jest oddzielenie osadu nadmiernego przeniesionego z komory bioreaktora i zrzucenie go do osadnika wtórnego. Z dna osadnika wtórnego, osady są przenoszone do osadnika wstępnego za pomocą układu recyrkulacji. Osadnik wstępny powinien być opróżniany z osadów dennych i pływających przynajmniej raz na 9-12 mies. Po zakończeniu oczyszczania ścieki wypływają z oczyszczalni do odbiornika (poletka rozsączającego lub bezpośrednio do rowu).

Przepływ przez oczyszczalnię zachodzi dzięki grawitacji i nie jest zależny od pomp czy innych urządzeń. Dopływ ścieków surowych z domostwa powoduje wypływ takiej samej ilości ścieków oczyszczonych z oczyszczalni. Dzięki temu ewentualne awarie sieci elektrycznej nie uniemożliwiają korzystania z kanalizacji.

W rodzinie oczyszczalni BIO-HYBRYDA oferujemy 4 modele dedykowane dla domów jednorodzinnych, zabudowy szeregowej i bliźniaczej:

 1. BIO-HYBRYDA 2500,  dla 1-5 osób,  do 900l ścieków na dobę
 2. BIO-HYBRYDA 4000,  dla 2-10 osób,  do 1500l ścieków na dobę
 3. BIO-HYBRYDA 6000,  dla 5-15 osób,  do 2000l ścieków na dobę
 4. BIO-HYBRYDA 8000,  dla 5-20 osób,  do 2800l ścieków na dobę

Ekopol

tel. +48 24 722 43 67
tel. +48 604 730 484

Oczyszczalnia hybrydowa – najlepsze rozwiązanie na rynku

Oczyszczalnia hybrydowa BDH – oczyszczalnia ścieków przeznaczona do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, na każde warunki gruntowo-wodne. Bio DUO-Hybryda to mechaniczno-biologiczne, hybrydowe oczyszczalnie ścieków, działające na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego i samoczyszczącego fluidalnego złoża biologicznego. Jest to bardzo skuteczne, trwałe i tanie w eksploatacji rozwiązanie przeznaczone w miejscach pozbawionych dostępu do systemu kanalizacji zbiorczej.

W przydomowej oczyszczalni Bio DUO-Hybryda zastosowano dwie niezależne strefy biologiczne. W każdej z nich niskoobciążony osad czynny wspomagany jest przez zanurzone fluidalne złoże biologiczne zbudowane ze specjalnie zaprojektowanych kształtek z PE.

Zastosowanie podwójnej technologii hybrydowej – niskoobciążony osad czynny + samoczyszczące fluidalne złoże biologiczne w dwóch niezależnych od siebie bioreaktorach – oczyszczalnia Bio DUO-Hybryda osiąga bardzo wysoki stopień redukcji zanieczyszczeń.