mPrawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów

mPrawo jazdy to cyfrowy dokument z odwzorowaniem Twoich uprawnień do prowadzenia pojazdów.

mPrawo jazdy korzysta z aktualnych danych, które znajdują się w rejestrach państwowych. Dokładniej z danych zawartych w Centralnej Ewidencji Kierowców (część Centrsalnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Zdjęcie w mPrawie jazdy pochodzi natomiast z mTożsamości (z Rejestru Dowodów Osobistych).

Jak wylegitymować się mPrawem jazdy?

To proste! Wystarczy okazać ekran z widokiem mPrawa jazdy – znajdują się na nim wszystkie niezbędne dane. Mogą być przydatne przy wypożyczaniu lub samochodu, potwierdzaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów, przy zakupie ubezpieczenia, podczas kontroli drogowej (choć zazwyczaj policja sprawdza dane online), lub podczas kolizji – kiedy okazujesz uprawnienia innemu kierowcy bez wzywania policji.

Ile kosztuje aplikacja mObywatel?

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Bezpłatnie aktywujesz również mTożsamość i mPrawo jazdy. Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu podczas pobrania danych – według taryfy Twojego operatora.

Czy moje dane są bezpieczne?

Dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem. Certyfikat potwierdza również autentyczność danych. Dostajesz go przy aktywacji aplikacji — jest przypisany wyłącznie do ciebie i wyłącznie do twojego telefonu.

Nawet po zgubieniu telefonu dane są bezpieczne — chroni je nie tylko zaszyfrowany zapis, ale też zabezpieczenie blokadą telefonu oraz hasło, które wybierasz przy aktywacji aplikacji.

Chcesz zgłosić rozbieżność w danych?

Wypełnij formularz na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-rozbieznosc-w-danych-prawa-jazdy

Jak zweryfikować mPrawo jazdy?

Weryfikacja wizualna

mPrawo jazdy - ekran smartfona z danymi wyświetlanymi na dokumencie

Elementy graficzne podlegające weryfikacji:

 • Element dynamiczny (flaga) – ruchomy element graficzny, prezentujący niebieską flagę z dwunastoma złotymi gwiazdami i skrótem „PL”;
 • Hologram – element graficzny o zmiennej kolorystyce, uzależnionej od kąta pochylenia urządzenia mobilnego, w kształcie odpowiadającym Godłu Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Gilosz – elementy grafiki tła o zmiennej kolorystyce i napisach, uzależnionych od kąta pochylenia urządzenia mobilnego (hologram);
 • Stan na dzień – data pobrania lub odświeżenia danych;
 • Dynamiczny zegar – zegar pokazujący aktualną datę i godzinę.

Wszystkie elementy można sprawdzić poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Weryfikacja funkcjonalna

Wykonanie dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie tj.:

 • Wejście w menu górne, lub jakąkolwiek akcję w menu dolnym „Odśwież”, „Przekaż”, „Więcej”.
 • Sprawdzenie ważności certyfikatu poprzez wejście w dolnym menu „Więcej” – „Wydane certyfikaty” – a następnie wybranie ważnego certyfikatu z niebieską flagą. Pojawią się informacje dot. certyfikatu między innymi: Ważny od, Ważny do, Wystawca O=Ministerstwo Cyfryzacji, Status: Ważny/Nieważny
 • Odświeżenie danych poprzez ponowne zalogowanie środkiem identyfikacji elektronicznej wydanym w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do Węzła Krajowego (login.gov.pl). W dolnym menu kliknięcie „Odśwież”.

Weryfikacja kryptograficzna

Osoba weryfikująca sprawdza integralność i pochodzenie danych (offline) oraz ważność certyfikatu (online) za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego).

 • Aby udostępnić dokument do weryfikacji wybierz funkcję „Przekaż” na dolnej belce w menu w dokumencie mTożsamość,
 • Wybierz „Przekaż dane osobie weryfikującej…” i zaakceptuj celu przekazania,
 • Okaż do zeskanowania osobie weryfikującej kod QR ,
 • Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu Twoje  z mTożsamości, datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).

źródło: https://www.gov.pl/web/mobywatel/mprawo-jazdy