Individual tourist from Japan and China to visit Warsaw

Dear individual tourist from Japan and China!
If you like to visit Warsaw with an individual licensed tour guide – let me know. I am a guide and a sinologist as well. I visited China and Japan for a few times and have some friends from these countries. I would like to show you the most interesting places in my city. I can do it in English or in Chinese.
The fee is 100Euro for half a day or 200 Euro for a day of visiting Warsaw. If you are interested – let me know on my e-mail address: shiakapl@gmail.com

Oferuję następujące usługi:

  1. Indywidualne lekcje chińskiego
  2. Nauka pisania pędzlem chińskich znaków
  3. Organizacja spotkań herbacianych w stylu chińskim
  4. Spotkania o Chinach w domach kultury
  5. Tłumaczenia ustne polski-chiński-angielski
  6. Chińskojęzyczne oprowadzanie po Warszawie turystów indywidualnych i grup
  7. Warsztaty wykonywania trzech rodzajów japońskich laleczek dla przedszkolaków
Ceny biletów MPK Wrocław. Tłumaczenia przysięgłe, normalne, specjalistyczne, ustne, biznesowe: tłumacz angielskiego we Wrocławiu. Tłumaczenia z agnielskiego i na język angielski - umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacje przetargowe, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacje podatkowe, sprawozdania zarządów spółek, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy i inne.