Psychoterapia pomaga znaleźć właściwą drogę

Psychoterapia często mylona jest z psychiatrią. Psychoterapia to nic innego, jak zbiór sprawdzonych technik leczących i pomagających leczyć przeróżne schorzenia i problemy ludzkiej natury psychologicznej. Ludzka natura psychologiczna jest wielką zagadką dla lekarzy, dlatego w dalszym ciągu podlega licznym badaniom.

Psychoterapia, integralna część psychoanalizy, ciągle podlega rozwojowi i aktualnie wyodrębnić możemy psychologię postaci oraz psychologię poznawczą. Termin psychologii wprowadził Ali al-Tabari (838-870), który docenił role wsparcia psychicznego dla osób chorych. Dowodem jego wieloletnich praktyk jest pierwsza arabska encyklopedia medyczna zatytułowana „Raj mądrości”.

Obecnie z medycznego punktu widzenia psychoterapia dzieli się na psychoterapię i pomoc psychospołeczną. Psychoterapia (sensu stricto) zajmuje się leczeniem zaburzeń nerwicowych i zaburzeń lękowych. Natomiast pomoc psychospołeczna to „pomaganie” pacjentowi.

Głównym zadaniem psychoterapii jest naprowadzenie pacjenta na właściwą drogę, tak, aby jego zachowania i postawa nie budziły zastrzeżeń. Eliminuje się niepożądane zachowania związane z wywołaniem stresów, lęków, a ukierunkowuje się na poprawę zdolności do tworzenia więzi, podniesienie samooceny, współpracę z otoczeniem czy poprawę własnej motywacji do działania.