Przychodnia Rodzinna EURO-MED

Przychodnia rodzinna Euro-Med w Częstochowie – ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
adres: 3-go Maja 16 (42-200 Częstochowa)
wojewodztwo: śląskie
tel.: 34 36 12 762
email: wtyrek@o2.pl

Jednostki – Przychodnia Rodzinna EURO-MED

 • Przychodnia Rodzinna EURO-MED

  Częstochowa, 3-go Maja 16 (śląskie / powiat M. Częstochowa)
  Telefon: 34 36 12 762
  Email: wtyrek@o2.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy – Medycyna pracy
   • Badania kierowców – Medycyna pracy
   • USG – Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy – Medycyna pracy
   • Badania kierowców – Medycyna pracy
   • USG – Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy – Medycyna pracy
   • Badania kierowców – Medycyna pracy
   • USG – Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy – Medycyna pracy
   • Badania kierowców – Medycyna pracy
   • USG – Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Chirurgia ogólna
   • USG – Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Chirurgia ogólna
   • USG – Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Chirurgia dziecięca
   • USG – Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Chirurgia dziecięca
   • USG – Chirurgia dziecięca

 • Poradnia alergologiczna
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Poradnia alergologiczna
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Alergologia
 • Poradnia neurologiczna
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Poradnia neurologiczna
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Neurologia
 • Poradnia reumatologiczna
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Poradnia reumatologiczna
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Reumatologia
 • Poradnia dermatologiczna
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Poradnia dermatologiczna
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne -Dermatologia i wenerologia
 • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pozostała opieka ambulatoryjna – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Usługi pielęgnacyjne – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Usługi pielęgnacyjne – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Usługi pielęgnacyjne – Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Pielęgniarstwo rodzinne
 • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
  • Pozostała opieka ambulatoryjna – Położnictwo rodzinne
  • Usługi pielęgnacyjne – Położnictwo rodzinne
  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – Położnictwo rodzinne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna – Położnictwo rodzinne
  • Usługi pielęgnacyjne – Położnictwo rodzinne
  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – Położnictwo rodzinne
  • Pozostała opieka ambulatoryjna – Położnictwo rodzinne
  • Usługi pielęgnacyjne – Położnictwo rodzinne
  • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem – Położnictwo rodzinne
 • Punkt szczepień
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Punkt szczepień
  • Szczepienia – Medycyna rodzinna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
  • USG – Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Usługi pielęgnacyjne – Medycyna rodzinna
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Medycyna rodzinna
  • USG – Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Usługi pielęgnacyjne – Medycyna rodzinna
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Medycyna rodzinna
  • USG – Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Usługi pielęgnacyjne – Medycyna rodzinna
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Medycyna rodzinna
 • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej domowej
  Częstochowa, 3-go Maja 16      Telefon: 34 36 12 762
  Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
  • Usługi pielęgnacyjne – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Usługi pielęgnacyjne – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Usługi pielęgnacyjne – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pozostałe usługi pomocnicze – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta – Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Poradnia dla dzieci
  Częstochowa, 3-go Maja 16
  Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej – Medycyna rodzinna
 • Poradnia diabetologiczna
  Częstochowa, 3-go Maja 16
  Poradnia diabetologiczna
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – Diabetologia