Program in vitro we Wrocławiu – na świat przyszło już 120 dzieci

Pierwsze dziecko, poczęte dzięki programowi in vitro we Wrocławiu, przyszło na świat w połowie lutego 2020 roku. Od tego czasu, dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta, urodziło się już 120 maluchów, a kolejni rodzice oczekują rozwiązania. Również w 2022 roku program ten będzie kontynuowany. W budżecie miasta zaplanowano na ten cel 850 tys. zł.

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Wrocławia” ruszył w 2019 roku. Jego celem jest zapewnienie dostępu do procedury in vitro tym osobom, u których została zdiagnozowana niepłodność, poprzez wsparcie finansowe procesu leczenia. Dotychczas do programu zgłosiło się 987 par, z czego zakwalifikowane zostały 622.

Przeprowadzono 451 procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

– Projekt wsparcia in vitro ze środków miasta rozpoczął się w kwietniu 2019 roku i przynosi wspaniałe efekty. Od początku trwania projektu na świat przyszło 120 dzieci, ale wciąż czekamy na kilkadziesiąt porodów z ubiegłorocznego programu – mówi Monika Gramburg z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. – Zainteresowanie programem jest cały czas bardzo duże. W ubiegłym roku zgłosiło się do niego blisko 300 par.

Blisko 2,4 mln zł na pomoc dla bezpłodnych par

Program in vitro prowadzony we Wrocławiu zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka dla każdej pary pozostającej w związku małżeńskim lub partnerskim, zakwalifikowanej do programu, w maksymalnej kwocie 5 tys. zł.

Warunkiem jest przeprowadzenie przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w programie.

W latach 2019-2021 miasto przeznaczyło na ten cel blisko 2,4 mln zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem oraz na podstawie realizacji programu w 2021 r. w tegorocznym budżecie miasta zaplanowano na realizacje programu 850 tys. zł. Tegoroczni realizatorzy zostaną wybrani w konkursie ofert do końca pierwszego kwartału 2022 r.

Metoda in vitro dla mieszkańców Wrocławia

Program miejskiego dofinansowania in vitro we Wrocławiu to szansa dla par, które zmagają się z niepłodnością, w ciągu 12 miesięcy nie zaszły w ciążę naturalnie lub były poddawane jej nieskutecznemu leczeniu.

Procedura obejmuje pełny pakiet in vitro – od podstawowych badań, do których obliguje ustawa o leczeniu niepłodności, po kontrolowaną stymulację jajeczkowania, pozaustrojowe zapłodnienie komórki jajowej i finalny transfer zarodków.

Dofinansowanie in vitro z programu miasta obejmuje również adopcję żeńskich komórek rozrodczych. W przypadku, gdy kobieta produkuje zbyt małą liczbę własnych komórek jajowych lub nie posiada ich wcale, klinika oferuje program zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem gamety dawczyni. Honorowe dawczynie przechodzą rygorystyczną kwalifikację medyczną i psychologiczną oraz liczne badania, w tym infekcyjne i genetyczne. Cały proces zgodny jest z międzynarodowymi standardami organizacji zajmujących się metodami wspomaganego rozrodu i embriologią.

Jakie warunki musi spełnić para?

Program miejskiego dofinansowania zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje pary, u których stwierdzono niepłodność lub wcześniejsze leczenie oraz naturalne starania nie przyniosły zamierzonych efektów.

Kobieta ubiegająca się o dofinansowanie in vitro nie może przekroczyć 40 r. życia, jednak możliwe jest przeprowadzenie procedury u pacjentek w wieku do 42 lat pod warunkiem dobrze rokującej rezerwy jajnikowej, potwierdzonej badaniem AMH ((powyżej 0.7 ng/mL). W przypadku par realizujących procedurę zapłodnienia w ramach dawstwa innego niż partnerskie lub procedury adopcji zarodka, wiek kobiety również nie może być wyższy niż 42 lata.

Program miejskiego dofinansowania in vitro z Urzędu Miasta we Wrocławiu obejmuje pary, które mieszkają na terenie Wrocławia bądź rozliczały się z urzędem skarbowym na terenie miasta, z wyłączeniem I Urzędu Skarbowego przy ul. Klimasa 34.

Decyzję o kwalifikacji pary do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego podejmuje realizator programu, mając na uwadze ustawowe warunki podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz pozostałe kryteria zawarte w programie.

Katarzyna Wiązowska, wroclaw.pl