Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa w Częstochowie

Jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy wymagają jednego z wymie

nionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

  • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego
  • wykonania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach, odleżynach, troficznych owrzodzeniach podudzi i trudno gojących się ranach
  • karmienia przez zgłębnik i przez przetokę
  • płukania pęcherza moczowego
  • pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną
  • zakładanie i usuwanie cewnika (stałe zlecenie lekarskie)

Kontakt:

Przychodnia Rodzinna Euro-Med Częstochowa

ul. 3-go Maja 16, Częstochowa
tel. (34) 361 27 62