ODDZIAŁYWANIE KUDZU NA ORGANIZM

KUDZU zmniejsza potrzebę spożywania alkoholu przez osoby uzależnione

 

Etanol łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego do krążenia i jest rozprowadzany równomiernie w płynach wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych. Ponad 70 % alkoholu metabolizowanego jest w wątrobie pod wpływem odpowiedniego enzymu (dehydrogenazy alkoholowej) do aldehydu octowego, a ten z kolei utleniany jest do kwasu octowego. Aldehyd octowy jest bardziej toksyczny od etanolu, gdyż wywołuje objawy zatrucia. Ma silne działanie obwodowe, rozszerza naczynia krwionośne, wywołuje spadek ciśnienia tętniczego. Rozszerza małe naczynia obwodowe powodując zaczerwienienie twarzy i kończyn. Wywołuje uczucie duszności, zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty. Mechanizm działania pueraryn zawartych w KUDZU na organizm nie jest do końca poznany. Wyniki badań sugerują, że ich korzystne działanie polega m.in. na:

  • łagodnym zmniejszaniu powstawania aldehydu octowego w organizmie – składniki korzenia KUDZU hamują bądź modyfikują działanie dehydrogenazy alkoholowej, ograniczając rozkład alkoholu do aldehydu octowego i powstania kwasu octowego
  • podnoszeniu stężenia serotoniny i dopaminy w centralnym układzie nerwowym, poprzez uczestnictwo pueraryny w ich przemianie w mózgu. Daidzenina hamuje ich metabolizm, wskutek czego pozostają dłużej w krążeniu i wywołują naturalną stymulację układu – nie ma potrzeby sięgania po alkohol
  • zmniejszaniu uciążliwych objawów takich, jak: zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty, bóle głowy, zmniejszenie lęków, nadmiernej potliwości, drżenia mięśni czy wymiotów.

KUDZU stabilizuje życie emocjonalne osoby uzależnionej

KUDZU pobudza w mózgu produkcję hormonów – serotoniny i dopaminy, które oddziaływują na układ nerwowy, zapewniając prawidłowy przepływ informacji do mózgu oraz pomiędzy poszczególnymi jego częściami. Znany jest fakt, że serotonina pomaga uregulować życie emocjonalne osób uzależnionych od alkoholu. Niedobory tego hormonu mogą wywołać skrajne nastroje – od nadmiernej agresji i napadów furii do częstych załamań nerwowych i depresji. Serotonina i dopamina dłużej pozostają w układzie krążenia i wywołują naturalną stymulację mózgowego systemu nagrody. Proces ten pomaga stopniowo osłabić psychiczną potrzebę picia.

KUDZU wykazuje właściwości przeciwnowotworowe i przeciwutleniające

Budowa izoflawonów wpływa na oddziaływanie tych związków z błonami komórkowymi. Izoflawony mają właściwość podobną do cholesterolu i witaminy E- jako substancje hydrofobowe wiążą się z błoną komórkową, co wzmaga jej stabilność i radykalnie zmniejsza płynność. Obecność tych związków w błonie stanowi przestrzenną przeszkodę dla wnikania wolnych rodników do komórki. Ze strukturą chemiczną izoflawonów zawartych w kudzu są ściśle związane ich własności antyoksydacyjne. Obecność wiązań podwójnych w ich strukturach sprzyja przechwytywaniu reaktywnych form tlenu. Uważa się, że te oddziaływania chemiczne izoflawonów mogą zasadniczo zmieniać aktywność biologiczną komórek, chroniąc ich struktury przed utlenianiem.

KUDZU poprawia krążenie i funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego

Daidzeina i pueraryna zawarte w KUDZU hamują agregację płytek krwi w naczyniach krwionośnych, dzięki czemu zmniejsza się lepkość krwi i poprawia mikrokrążenie. Te właściwości mogą potęgować korzystny wpływ korzenia na przebieg niewydolności naczyń wieńcowych i zawału serca. W badaniach obserwowano istotne zmniejszenie się ciśnienia tętniczego krwi po kilkutygodniowym zażywaniu suchego etanolowego wyciągu z korzenia KUDZU. Stwierdzono także istotne ograniczenie częstotliwości i intensywności napadów bólowych w przebiegu choroby wieńcowej.

KUDZU łagodzi migreny i dokuczliwe objawy menopauzalne

Dzięki zawartości daidzyny, daidzeiny, spożywanie korzenia KUDZU znosi lub zmniejsza intensywność bólu głowy, w tym również bólów migrenowych, co jest powodowane ułatwieniem przepływu krwi, w związku ze zmniejszeniem oporów naczyniowych. Daidzeina ma zbliżone działanie do hormonu – estrogenu, którego niedobór występuje u kobiet w okresie menopauzy. Wiąże się to z różnymi dolegliwościami, jak zawroty głowy, uderzenia gorąca, problemy skórne oraz zagrożenie chorobami serca i osteoporozą. Stosowanie wyciągu z korzenia kudzu łagodzi dokuczliwe objawy menopauzalne, postmenopauzalne i andropauzalne. Poprawia również samopoczucie, wzmaga libido, hamuje szybki rozwój osteoporozy.

Dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak, prof. SGGW
http://www.alternatywnamedycyna.pl