Bezpłatny program REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA SENIORÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013 – 2017

Zapraszamy Panią/Pana do udziału w BEZPŁATNYM programi:

REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA SENIORÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013 – 2017″
Kontynuacja programu na lata 2018-2022.

Podstawowym warunkiem jest to że jest Pani/ Pan:

mieszkańcem Częstochowy powyżej 65 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu.

Co musisz zrobić żeby wziąć udział w programie:

  • umówić się w rejestracji na termin badania lekarskiego tel. 34/365 99 15 lub 34/365 96 25

Przychodni Rodzinnej EURO – MEDICUS , ul. Kopalniana 4, tel. 34/365-96-25;

ZAPRASZAMY!!!

Ceny biletów MPK Wrocław. Tłumaczenia przysięgłe, normalne, specjalistyczne, ustne, biznesowe: tłumacz angielskiego we Wrocławiu. Tłumaczenia z agnielskiego i na język angielski - umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacje przetargowe, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacje podatkowe, sprawozdania zarządów spółek, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy i inne.