Telefony alarmowe

 • 112 – telefon alarmowy
 • Policja – 997
 • Państwowa Straż Pożarna – 998
 • Pogotowie Ratunkowe – 999, 8 660 066
 • Straż Miejska – 986, 8 785 218
 • Pogotowie Energetyczne – 991, 8 520 252
 • Pogotowie Gazowe – 992, 8 545 610
 • Pogotowie Ciepłownicze – 993, 8 613 542
 • Pogotowie techniczne firmy Aquanet – 994, 8 517 – 527
 • Pogotowie Weterynaryjne – 9283, 8 685 438
 • Pogotowie Interwencyjne MPGM – 6 579 608
 • Żandarmeria Wojskowa – 8 574 391
 • Remondis Sanitech – 8 310 733
 • Polski Czerwony Krzyż – 8 353 179
 • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 8 206 701
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 8 609 900
 • Bezpłatna infolinia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 9287

POZNAŃ KONTAKT
61 646 33 44 – miejska infolinia Poznań Kontakt jest czynna w godz. 7:30 -20:00 w dni powszednie. To łatwa i szybka forma komunikacji z Urzędem Miasta Poznania i podległymi mu jednostkami miejskimi.

INFOLINIA ZUS

22 560 16 00 – Centrum Obsługi Telefonicznej

Po połączeniu usłyszysz komunikat powitalny. Możesz wybrać jedną z następujących opcji (wybierz w tym celu odpowiednią cyfrę na klawiaturze numerycznej telefonu):

1 – możesz odsłuchać komunikaty informacyjne z wybranego zakresu funkcjonowania ZUS

(24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu),

2 – możesz się uwierzytelnić,

3 – uzyskasz dane adresowe placówek ZUS,

0 – połączysz się z konsultantem COT po wybraniu zakresu rozmowy.

Konsultanci COT są dostępni pon. – pt. w godz. 7.00 – 18.00.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-

SANEPID:

61 656 80 50 – Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu

Więcej informacji: https://wsse-poznan.pl/kontakt

od 1 września 1992 roku działa całodobowa służba dyżurna Straży Miejskiej – tel. 986.