Tłumacz przysięgły we Wrocławiu

Kancelaria Tłumacza Przysięgłego Języka Angielskiego świadczy usługi przekładu anglojęzycznych tekstów specjalistycznych z zakresu prawa, finansów, bankowości, ubezpieczeń, dokumentów urzędowych oraz dokumentacji technicznej.

Dzięki fachowej wiedzy językowej i merytorycznej Kancelaria wspiera klientów instytucjonalnych i indywidualnych w kontaktach z ich kontrahentami. Zobowiązanie do zachowania najwyższej jakości wykonywanych przekładów, terminowości świadczonych usług oraz poufności otrzymywanych danych to nadrzędne wartości, na których opiera się funkcjonowanie Kancelarii.

Jako osoba zaufania publicznego tłumacz przysięgły zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej otrzymanych dokumentów i wykonania przekładu z zachowaniem szczególnej staranności oraz terminowości. Wszystkie nasze tłumaczenia wykonywane są z zachowaniem najwyższej jakości.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego we Wrocławiu

Jacek Kasprzyk – magister prawa i filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, tłumacz przysięgły języka angielskiego wpisany na listę Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/29/12, uprawnienia tłumacza technicznego, ponad 9-letnie doświadczenie w zawodzie tłumacza.

tlumaczenia-uwierzytelnione

Przykłady tłumaczonych dokumentów:
umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacja przetargowa, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacja podatkowa, statuty spółek, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów, dokumenty kredytowe, wewnętrzne regulaminy firmowe, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, pozwy, wyroki, postanowienia sądów, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia o dochodach, faktury, korespondencja handlowa, dokumenty eksportowe, sprawozdania zarządów i rad nadzorczych,  dokumenty ubezpieczeniowe, decyzje, wytyczne, rozporządzenia Unii Europejskiej itp.umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacja przetargowa, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacja podatkowa, katalogi, broszury, informacje prasowe, strony internetowe, artykuły i publikacje, korespondencja prywatna, teksty literackie, publikacje naukowe…

Zapraszamy do BEZPŁATNEJ wyceny tłumaczenia w ciągu 60 minut. Zapewniamy przejrzyste warunki przyjmowania zleceń. Gwarantujemy niskie ceny i brak ukrytych opłat.

Dane kontaktowe

JACEK KASPRZYK
KANCELARIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ul. Odrzańska 23
50-114 Wrocław
tel.: 608 722 438
e-mail: kancelaria@tlumaczenia-kasprzyk.pl

google plus: tłumacz przysięgły Wrocław