Zapraszamy Panią/Pana do udziału w BEZPŁATNYM programi: „REHABILITACJA I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA SENIORÓW, MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2013 – 2017″ Kontynuacja programu na lata 2018-2022. Podstawowym warunkiem jest to że jest Pani/ Pan: mieszkańcem Częstochowy powyżej 65 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w zakresie narządu ruchu. Co musiszRead More →