Szyny CPM do ćwiczeń i rehablilitacji stawu kolanowego

Terapia CPM – Continuous Passive Motion (CPM) therapy– terapia ciągłym ruchem biernym jest metodą wspomagającą rehabilitację pooperacyjną i pourazową stawów kolanowych i biodrowych. Ruch bierny oznacza ruch stawu bez angażowania mięśni pacjenta.

Metoda ta służy przede wszystkim przyspieszeniu gojenia, wczesnemu odzyskaniu bezbolesnej ruchomości stawów, uzyskaniu dobrych wyników czynnościowych oraz uniknięciu deficytów związanych z unieruchomieniem kończyny.

Fizjologiczne znaczenie terapii CPM polega na wspomaganiu działania mechanizmu tzw. pompy mięśniowej, powodując sprawniejszy odpływ krwi żylnej z obwodu co zapobiega obrzękom zastoinowym. Zyskuje na tym odżywianie tkanek obwodowych, mięśni i torebek stawowych.

Efekty korzystania szyn CPM:

 • szybsza regeneracja i mobilizacja stawów i struktur towarzyszących dzięki ciągłemu wymuszaniu ruchu,
 • dokładna kontrola nad zakresem wymuszanego ruchu pozwala prowadzić terapię celowaną, zmniejszając poziom odczuwanego bólu,
 • delikatny ruch stawu wspomaga odżywianie i metabolizm chrząstki,
  wczesna mobilizacja zapobiega powstawaniu zrostów.

Wskazania do stosowania szyn CPM:

 • rehabilitacja po impalntacji endoprotez
 • mobilizacja stawu po długotrwałym unieruchomieniu np. w gipsie lub ortezie,
 • osteotomie korekcyjne,
 • wszelkie operacje z zespoleniem kości ( z możliwością ćwiczeń ),
 • po zabiegach artroskopowych,
 • kontuzje i skęcenia stawów,
 • zabiegi na tkankach miękkich w okolicy stawów.
Ceny biletów MPK Wrocław. Tłumaczenia przysięgłe, normalne, specjalistyczne, ustne, biznesowe: tłumacz angielskiego we Wrocławiu. Tłumaczenia z agnielskiego i na język angielski - umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacje przetargowe, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacje podatkowe, sprawozdania zarządów spółek, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy i inne.