Historia medycyny estetycznej

Początki medycyny estetycznej sięgają czasów starożytnych. Największymi zwolennikami medycyny estetycznej byli Egipcjanie, Grecy i Rzymanie. Zabiegi jakie wykonywali w ramach upiększania znacznie różniły się od obecnych, ale przyświecał im jeden wspólny cel – pięknie i zdrowo wyglądać.

Medycyna estetyczna, jako dziedzina medycyny pojawiła się we Francji w latach 70. XX wieku, a jej pomysłodawcą był endokrynolog Jean Jacques Legranda. W 1973 roku Jean Jacques Legranda założył Francuskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej. Towarzystwo to było jedyne w swoim rodzaju, a dopiero w późniejszych czasach powstawały podobne inicjatywy w innych krajach. W 1978 roku w Mediolanie utworzono placówkę naukową medycyny estetycznej, a sama medycyna estetyczna stała się przedmiotem akademickim.

A jakie były początki medycyny estetycznej w Polsce? Początki miały miejsce w latach 90. XX w. Wtedy to przy Polskim Towarzystwie Lekarskim powstała Sekcja Medycyny Estetycznej. Dopiero w 2010 roku powstało Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Lekarz medycyny estetycznej musi posiadać certyfikat wykonywania zawodu, a jego praca wykonywana jest ściśle według określonych kryteriów. Lekarze medycyny estetycznej są skupieni w Międzynarodowym Związku Medycyny Estetycznej, działającym w Europie, z siedzibą w Paryżu. Związek ten zrzesza ponad 20 towarzystw medycyny estetycznej z różnych krajów, m.in. z Polski.

Ceny biletów MPK Wrocław. Tłumaczenia przysięgłe, normalne, specjalistyczne, ustne, biznesowe: tłumacz angielskiego we Wrocławiu. Tłumaczenia z agnielskiego i na język angielski - umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacje przetargowe, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacje podatkowe, sprawozdania zarządów spółek, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy i inne.