Baza placówek medycznych w Poznaniu

http://www.nfz-poznan.pl/gdzie_leczyc/

Informacje na temat dyżurujących aptek odnajda Państwo pod poniższym linkiem:

https://ra.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/_layouts/15/ra/glowna.aspx

Program In vitro w Poznaniu

Miasto Poznań rozpoczyna realizację programu leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia.  Pary z Poznania w liczbie 367 będą mogły skorzystać z możliwości zapłodnienia metodą IN VITRO. Zadanie dofinansowane zostanie przez Miasto do 2020 roku.

Program realizowany będzie przez trzy placówki medyczne zlokalizowane w Poznaniu. Są to: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, InviMed  Europejskie Centrum Macierzyństwa Poznań, oraz IVITA.

Zainteresowani programem mogą przystąpić do niego poprzez wypełnienie wniosku i złożenie go w wybranej placówce realizującej zadanie. Istotnymi kryteriami przystąpienia do projektu są: udokumentowane, bezskuteczne leczenie niepłodności, wiek kobiety w granicach 20 – 43 lata oraz zamieszkanie na terenie Poznania. Po spełnieniu wymogów formalnych, kwalifikacji medycznej i wystawieniu przez realizatora orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia, wniosek o zatwierdzenie finansowania dla wnioskującej pary będzie przekazany do Urzędu Miasta Poznania. Dofinansowanie do procedury in vitro będzie przyznawane według kolejności zgłoszeń, na podstawie daty wystawienia potwierdzenia kwalifikacji formalnej oraz medycznej przez realizatora zadania.

Maksymalna liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania, to 3 zabiegi.  Uczestnikom, w okresie realizacji Programu, przysługuje możliwość trzykrotnego dofinansowania w wys. 5 000 zł do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub trzykrotnego dofinansowania w wys. 2 000 zł do procedury adopcji zarodka – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura zapłodnienia pozaustrojowego lub adopcji zarodka nie była skuteczna, czyli że nie urodziło się w jej wyniku dziecko.

Na realizację procedur leczenia niepłodności dla mieszkańców Miasto przeznaczy 1 835 000 zł  na każdy rok realizacji programu.