Szkolenia spawaczy Częstochowa

Kursy spawania. Szkolenia spawaczy w Częstochowie

Szkolenia z zakresu spawania: gazowego (311),  łukowego elektrodą otuloną (111),  elektrodą topliwą w osłonie gazów (131,135); łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych(136), łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów obojętnych (137), elektroda nietopliwą w ołonie gazu obojętnego (141), plazmowe (15).

Urządzenia pakujące, producent

Prowadzimy kursy spawania blach i rur w oparciu o wytyczne i pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa. Kursanci po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymują książeczkę spawacza i Świadectwo Egzaminu  Kwalifikacyjnego Spawacza, które upoważniają do pracy w zakresie uzyskanych uprawnień. Uprawnienia spawaczy podlegają weryfikacji co 2 lata i wymagają zdania egzaminu. Posiadamy uprwanienia Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach do szkolenia i ezaminowania spawaczy.

PIK SPAW S.C
ul. Michałowskiego 11/13
42-224 Częstochowa

tel.:  34 37 21 356