Kurs pierwszej pomocy Katowice

Pierwsza pomoc – zespół czynności ratunkowych wykonywanych przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – prowadzona przez profesjonalnego ratownika w ramach wykonywanej pracy lub w przypadku każdego zagrożenia zdrowia lub życia jakiego jest on świadkiem.

Medyczne czynności ratunkowe – wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego najczęściej podczas interwencji Pogotowia Ratunkowego lub w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Celem kursu jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach z życia codziennego. Szkolenia z pierwszej pomocy medycznej realizowane są w formule zamkniętej dla klientów instytucjonalnych lub innych grup zorganizowanych z dojazdem do klienta.

Kurs pierwszej pomocy Katowice

Przystępna forma pozwala osobom nie mającym dotąd kontaktu z zagadnieniami przedstawianymi w trakcie szkolenia na opanowanie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy.

Program szkolenia opracowujemy uwzględniając specyfikę pracy i związane z nią potencjalne zagrożenia. Starając się zindywidualizować naszą ofertę i maksymalnie dostosować sposób prowadzenia szkoleń do potrzeb klienta.

Oferujemy szkolenia o dowolnym stopniu zróżnicowania i najbardziej odpowiednim dla klienta czasie trwania, od 4 do 8 godzin dydaktycznych.

Czas trwania szkolenia – 5h.

Oprócz wiedzy teoretycznej duży nacisk kładziemy na zdobycie przez uczestników szkolenia umiejętności praktycznych, które obejmują naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomach, opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn po urazie, wykorzystanie pozycji bezpiecznej itp.

Szkolenie  prowadzone jest w takiej formie aby wszyscy uczestnicy mieli okazję w praktyczny sposób sprawdzić zdobyte umiejętności. Program zajęć uwzględnia wszystkie najczęściej występujące stany zagrożenia zdrowia i życia.

„Konkret” Zakład Usług w Zakresie BHP

40-645 Katowice
ul. Radockiego 294/9

Tel. 606 200 969 e-mail: konkretbhp@op.pl