Kurs pomocy przedmedycznej Gliwice

Kurs pomocy przedmedycznej Gliwice, Zabrze, Mysłowice, Sosnowiec, Warszawa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obsługę apteczek w miejscu pracy oraz osób wytypowanych przez przełożonych zgodnie z przepisami kodeksu pracy do udzielania pomocy przedmedycznej.

Celem jest nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:  

 • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania
 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku
 • organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku

Czas trwania: 4 – 8 godziny dydaktycznych

Program ramowy:

 • Aspekty prawne omawianych zagadnień
 • Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Zatrzymanie czynności życiowych
 • Zadławienie ciałem obcym
 • Sytuacje groźne dla zdrowia i życia
 • Rany i oparzenia
 • Złamania kości, zwichnięcia i skręcenia
 • Zestaw pierwszej pomocy
 • Sposoby ewakuacji osób na wypadek zagrożenia życia
 • Organizacja postępowania na miejscu wypadku
 • Ocena zagrożenia na miejscu wypadku
 • Ocena obrażeń u poszkodowanych
 • Zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia
 • Przygotowanie osób poszkodowanych do transportu
 • Wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki

Zapisy online. Im większa liczba osób bierze udział w szkoleniu tym niższy koszt za osobę.

DOJEŻDŻAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”
ul. Roosevelta 39
41-800 Zabrze

tel. (32) 273-02-01
tel. 795-000-396, 795-000-896