Kurs Ochrona danych osobowych w świetle nowych regulacji prawnych – RODO

Kurs „Ochrona danych osobowych w świetle nowych regulacji prawnych – RODO” 5.04.2018 r.

Pracodawco przygotuj się na zmiany w ochronie i przetwarzaniu danych osobowych !!!
25 maja 2018 r. wejdzie w życie europejskie Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO).

Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochow

ie zaprasza 5.04.2018 r. godzina 1500

na kurs „Ochrona Danych Osobowych w świetle nowych regulacji prawnych”  obejmujący tematykę zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w 2018 r. i nowych obowiązkach wynikających z tych przepisów, m

iedzy innymi:

– podstaw prawnych nowych regulacji

– nowych obowiązków administratora danych osobowych,

– konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych,

– środków bezpieczeństwa

– rejestru czynnosci przetwarzania

– możliwości i sposobów poprawy bezpieczeństwa danych osobowych.

Cena kursu: 300 zł/os.

 

Dodatkowe informacje oraz zapisy:
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie
42 – 202 Częstochowa, ul. Jagiellońska 141
tel. 34 365 76 21, tel. kom. 697 818 621