Brave Festival – Teatr Pieśń Kozła – Portrety Wiśniowego Sadu

Spektakl Portrety wiśniowego sadu w reżyserii Grzegorza Brala i muzycznej interpretacji Guya Pearsona i Macieja Rychłego, to opowieść o „raju utraconym”. Tytułowy roztrwoniony Wiśniowy sad z dramatu Czechowa, symbol unicestwionych wartości, poetycko mitologizuje się w pamięci. We wspomnieniach dawny świat przeistacza się w nieosiągalną doskonałość. Reżyser snuje historię bohaterów za pomocą gestów, ruchu, tańca, na pierwszym planie pozostaje jednak zawsze muzyka. Kreuje relacje, definiuje zdarzenia i bohaterów, tworząc w połączeniu z liryką Osipa Mandelsztama  Anny Achmatowej wyszukane „poematy muzyczne”.

Terminy Brave Festival – Teatr Pieśń Kozła – Portrety Wiśniowego Sadu

  • Teatr Pieśń Kozła 09.07.2016 17:00
  • Teatr Pieśń Kozła 10.07.2016 17:00

Teatr Pieśń Kozła

Jana Ewangelisty Purkyniego 1, 50-155 Wrocław