Inne dodatki spożywcze

Inne
E 504 węglan magnezu; środek spulchniający; nie dopuszczony w Polsce;
E 508 chlorek potasu; nieszkodliwy;
E 524 silnie żrące;
E 529 silnie żrące;
E 541 podejrzany;
E 542 może zawierać składniki z uboju zwierząt;

Karty charakterystyki


Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej to dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna,  a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. „Ewelina Drelich Consulting” zajmuje się opracowaniem kart charakterystyk, rekestracją kosmetyków, wprowadzaniem kosmetyków do obrotu, doradztwem REACH – tel. 517 146 298

E 551559 dwutlenek krzemu i krzemiany; nie dopuszczony w Polsce;
E 570 może zawierać składniki z uboju zwierząt; nie dopuszczony w Polsce;
E 572 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 621 glutaminian sodu, w małych ilościach powstaje naturalnie w suszonych pomidorach i sosie sojowym; dopuszczony w Polsce;
E 631 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 635 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 640 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 900 silikon; nie dopuszczony w Polsce;
E 901 wosk pszczeli; nieszkodliwy;
E 904 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 920 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 951 aspartam; podejrzany o powodowanie raka mózgu;

Bazy danych, z których korzystano przy konstrukcji poniższych wykazów: Szpitalne Centrum Wydawcze HospitalVillejuit (Francja), Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej (Polska), Food and Drug Administration (USA).

Ceny biletów MPK Wrocław. Tłumaczenia przysięgłe, normalne, specjalistyczne, ustne, biznesowe: tłumacz angielskiego we Wrocławiu. Tłumaczenia z agnielskiego i na język angielski - umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacje przetargowe, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacje podatkowe, sprawozdania zarządów spółek, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy i inne.