Emulgatory spozywcze – zagęszczacze

Emulgatory (zagęszczacze):

E 400 kwas alginowy; nieszkodliwy;
E 401404 nieszkodliwy;
E 406 agar; nieszkodliwy;
E 407 karagen; zaburzenia żołądka, zaburzenia w rozwoju płodu u kobiet w ciąży (karagenan);
E 409411 nieszkodliwe;
E 412 guma guar; podejrzany;
E 413 tragant; podejrzany;
E 414 guma arabska; podejrzany;
E 420 nieszkodliwy; sorbitol;
E 421 nieszkodliwy;
E 422 nieszkodliwy; może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 430436 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 440a pektyna; nieszkodliwy;
E 440b syntetyczna pektyna amoniakowana; szkodliwy, nie dopuszczony w Polsce;
E 441 żelatyna; pochodzenie zwierzęce;
E 450 zaburzenia żołądka, rakotwórczy (fosforany);
E 451452 podejrzany;
E 460 celuloza; szkodliwy; nie dopuszczony w Polsce;
E 461 zaburzenia żołądka, rakotwórczy (metyloceluloza); nie dopuszczony w Polsce;
E 462463 zaburzenia żołądka, rakotwórczy (związki celulozy);
E 465466 zaburzenia żołądka, rakotwórczy (związki celulozy);
E 470 może zawierać składniki z uboju zwierząt; nie dopuszczony w Polsce;
E 471 podejrzany; może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 472 podejrzany; może zawierać składniki z uboju zwierząt; w Polsce niedopuszczona wersja E 472 d, e, f;
E 473474 nieszkodliwy; może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 475 nieszkodliwy; może zawierać składniki z uboju zwierząt; znajduje się w margarynach; nie dopuszczony w Polsce;
E 476 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 477 podejrzany, zaburzenia żołądka (ester propylenowoglikolowy); może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 478 może zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 480 nieszkodliwy;
E 481483 mogą zawierać składniki z uboju zwierząt;
E 491495 mogą zawierać składniki z uboju zwierząt;

Ceny biletów MPK Wrocław. Tłumaczenia przysięgłe, normalne, specjalistyczne, ustne, biznesowe: tłumacz angielskiego we Wrocławiu. Tłumaczenia z agnielskiego i na język angielski - umowy handlowe, umowy o pracę, akty notarialne, pisma procesowe, pełnomocnictwa, testamenty, dokumentacje przetargowe, wyroki sądowe, dokumenty procesowe, dokumentacje podatkowe, sprawozdania zarządów spółek, dokumenty metrykalne, dyplomy i świadectwa, dokumenty samochodowe, umowy, świadectwa pracy i inne.